Odstąpienie od umowy

Zwroty lub wymiana

Masz 14 dni od odebrania przesyłki aby zmienić zdanie! Możesz bez podawania przyczyny odesłać do nas zamówione produkty lub wymienić je na inne. Pamiętaj o dołączeniu do przesyłki paragonu lub faktury sprzedażowej, którą została dołączona do Twojej przesyłki. Prosimy też, byś wypełnił zgłoszenie formularz zwrotu, którego wzór znajdziesz poniżej. Aby zwrot został uznany zwracany towar musi być fabrycznie nowy i nie mieć śladów użytkowania.

Aby zwrócić produkt należy: 

1) Wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu i załączyć go do paczki.

2) Skompletować zwracany produkt i bezpiecznie go zapakować.

3) Dostarczyć na własny koszt zwracany produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu na adres:

Altmaster Logistyka - Hello Distribution, Ul. Ogrodowa 15, 05-555 Grzędy

Szczegółowe warunki dotyczące zasad anulowania zamówień i odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie. Jeśli masz pytania napisz do nas lub zadzwoń. 

email: info@panoramalimited.com


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat:

PNRM LTD,

ul. Słowackiego 39,

05-075 Warszawa,

NIP: 9562298883

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

1. ….….….….….….….….….….….….….….….….….

2. ….….….….….….….….….….….….….….….….….

3. ….….….….….….….….….….….….….….….….….

 

–    Data zawarcia umowy

–    Imię i nazwisko Kupującego

–    Adres Kupującego

Proszę o zwrot kwoty ….... zł na rachunek bankowy o numerze: ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

–    Data

–    Podpis Kupującego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

pixel