Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES W SERWISIE

1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla usługobiorców lub Klientów sklepu internetowego. Zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora sklepu internetowego, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w sklepie internetowym plików cookies.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu realizacji przez Administratora umowy i wystawienia faktury/dokumentu sprzedaży jest dobrowolne, jednakże niepodanie (usunięcie) danych osobowych uniemożliwia wykonanie umowy (realizacji usługi).

3. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie (usunięcie) danych osobowych lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta uniemożliwia założenie, utrzymywanie, korzystanie i obsługę Konta Klienta.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta w celach marketingowych jest dobrowolne.

5. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne.

6. Administratorem danych osobowych jest spółka Hello Distribution Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (05-075), ul. Słowackiego 39, wpisana pod numerem KRS 0000403720 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 341215825, NIP: 9562298883

7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) przez Administratora w celu wykonania umowy i wystawienia rachunku (paragonu lub faktury), a także, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, w celu założenia i korzystania z Konta Klienta, w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

8. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Płatności IAI Pay powierzone firmie IAI S.A. oraz Alior Bank S.A. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie, oraz firmie księgowej odpowiedzialnej za obsługę spółki Hello Distribution Sp. z o.o.. Dane osobowe, w tym, adres dostawy, telefon, imię, nazwisko i nazwa firmy mogą zostać przekazane na rzecz DPD Polska Sp. z o.o., RUCH S.A, w zakresie niezbędnym do obsługi wysyłki złożonego zamówienia. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

9. Klient może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania. , Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych (GIODO) lub po wejściu w życie nowelizacji przepisów Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

10. Aby ułatwić korzystanie z serwisu https://panoramalimited.com, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies.

11. Serwis https://panoramalimited.com wykorzystuje następujące pliki Cookies:- Cookies stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.- Cookies sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Tego typu cookies nie stosujemy w ramach standardowo ustawianych cookies.

12. Oprogramowanie IAI S.A. nie zapisuje danych osobowych w plikach "cookies".

13. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.

14. Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem https://panoramalimited.com. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem https://panoramalimited.com.

15. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

16. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator prowadząc serwis https://panoramalimited.com są następujące:- połączenie z siecią Internet- posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej Internet Explorer 10.0, Chrome 25, Firefox 15, Opera 12, Safari 5.5 lub kompatybilnej wspierającej mechanizm CORS- włączenie obsługi skryptów oraz obsługi plików cookies.

17. Zakazane jest dostarczania przez Klienta w ramach serwisu https://panoramalimited.com treści o charakterze bezprawnym.

18. Klientowi przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego działania serwisu https://panoramalimited.com w terminie w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje można kierować na adres siedziby Administratora w Warszawie (05-075), ul. Słowackiego 39

19. Administrator obowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania 

20. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nieoznaczony od dnia ich przekazania tj. tak długo jak Klient będzie korzystał z usług Administratora. Po zakończeniu korzystania z usług Administrator, na zasadach określonych w Ustawie, może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są:

20.1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia,

20.2. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,

20.3. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

 

pixel